Welcome to KANTAROT!

Welcome to the Substack of Foundation KANTAROT, established in 2021 by Nikola and Dragana Stikovi.

Our Foundation is focused on promoting science, culture and mental fitness in Macedonia and beyond. The majority of our posts are in English, but don’t be scared by a cyrillic post now and then:) You can find out more in the About Us section below

ABOUT US

Our foundation supports the website Science for Kids (Наука за деца), the science webinar S(c)iesta, the podcast Common People (Обични луѓе), and the academic publishing initiative Notebook factory. Here you will find testomonials of science enthusiasts who have received our support.

If you like our work, please consider subscribing and supporting us!

To receive new posts and support our work, consider becoming a free or paid subscriber.


Добредојде на Сабстекот на Фондацијата за наука, култура и ментална фискултура КАНТАРОТ, основана од Никола и Драгана Стикови. Никола има диплома, магистериум и докторат од Универзитетот Стенфорд, а во моментов работи како професор на Политехничкиот факултет при Универзитетот на Монтреал. Драгана има диплома по менаџмент од УКИМ и магистериум по образовна администрацијата од Универзитетот Санта Клара.

Тимот на фондацијата во моментов го сочинуваат: Драгана Стикова, директорка на фондацијата и Анита Младеновска Пренџова, заменик-директорка. Претседател на одборот е Ордан Чукалиев, проректор за меѓународна соработка на УКИМ, а во одборот членуваат и Елисавета Стикова, Каролина Огњановиќ Чукалиева и Филип Попов

Зошто да се претплатиш?

Ќе добиеш целосен пристап до содржините од сабстекот КАНТАРОТ. Повеќе информации за фондацијата можеш да најдеш тука.

Биди во тек

Не треба да се грижиш дека ќе пропуштиш нешто. Секоја нова содржина ќе ти стигне директно во инбокс.

Нашите пријатели

Околу фондацијата КАНТАРОТ гравитираат многу иницијативи, како што се Наука за деца, С(ц)иеста, Обични луѓе, Notebook factoryТУКА ќе ги најдете изјавите на луѓето кои се нивни иницијатори, помагатели или креатори.

ПРИЈАТЕЛИ

Subscribe to KANTAROT / КАНТАРОТ

Science, culture and mental fitness / Наука, култура и ментална фискултура

People

Nikola Stikov

Professor at École Polytechnique / University of Montreal

Foundation KANTAROT

Science, culture and mental fitness / Наука, култура и ментална фискултура