Овој Зоки Поки не е за второ одделение!

Ако познавате некој тинејџер што не чита книги, немојте да го навредувате со изреката дека во животот ја прочитал само Зоки Поки. Веројатно и таа ја нема прочитано.

Read →