Валканата страна на Синг... Синг... Сингапур

Дали е ова уникатно за Сингапур или е само локална манифестација на глобалниот поредок, каде човековата потреба за слобода е подредена на кафкијанските потреби на државата?

Во претходните два написи Сингапур имаше споредна улога, како град кој може да си дозволи ѓубре оти има репутација на чистота, и како град изграден на мочуриште кој прераснува во центар на моќ. Денес ќе ви ги откријам моите вистински чувства за овој дистописки град на иднината.

Му го собирам на Сингапур уште од 2016-та. Тогаш отидов таму очекувајќи да ви…

This post is for paying subscribers

A guest post by