С(Ц)ИЕСТА СО ВЛАДИМИР КУЗМАНОВСКИ: За…

Како индустриското земјоделство придонесува за загрозување на животната средина? Има ли надеж човештвото во борбата со климатските промени? И збор-два за вештачка интелигенција во нашето земјоделство.

Read →