С(Ц)ИЕСТА СО ВАЛЕНТИНА ГЕЧЕВСКА: Сакаме УКИМ…

Проректорката за наука на УКИМ работи на инструмент за меѓународна соработка на универзитетот со научниците надвор од Македонија, кој наскоро ќе биде официјализиран.

Read →