Мали огласи (2)

С(ц)иеста со Владимир Кузмановски, среда (24 ноември) во 5 по македонско. Плус објави од ФИТР, British Council, Билјана Мојсоска и Јаков Чакарески.

Read →