С(Ц)ИЕСТА СО ИВО ЏИДРОВСКИ: Моделирањето орг…

Овој наш млад научник успеал да го открие вистинскиот начин за моделирање дишни патишта од матични клетки во рамки на проект под покровителство на тренинг-мрежата Марија Кири Интернешнл.

Read →