1 Comment

Корисно. Иако, испаѓа дека ниту ЕУ не работи според меритократија при прием, па учениците се ставени пред дилема ;) Се надевам дека во иднина нема да има потреба да се потпираме на финансии од странски фондации за да си ја средиме куќата.

Expand full comment