С(Ц)ИЕСТА СО ЕЛЕНА Б. СТАВРЕВСКА: Нееднаквос…

Како политиките за справување со КОВИД влијаат на нееднаквостите? Дали постоечките нееднаквости се земени предвид при донесувањето одлуки и политики за справување со кризата - и кај нас и во светот?

Read →