С(Ц)ИЕСТА СО БРАНИСЛАВ ГЕРАЗОВ: Кажи ми …

Од желбата напредните технологии да се искористат за помош на деца и луѓе со попреченост, на ФЕИТ се имаат изродено многу проекти. Бранислав Геразов ги претставува најуспешните.

Read →