Во потрага по мецена

Мојот омилен блогер објави повик за финансирање на неконвенционални идеи. Решив да поднесам апликација.

Кога пишувам за поддржувачите на КАНТАРОТ, обично споделувам размислувања кои не би сакал да бидат јавно достапни. Од денес ќе ве користам и како филтер за идеи кои засега ферментираат, но во еден момент би станале јавни, а можеби и профитабилни. Подолу е една таква идеја, поттикната од повикот за финансирање што го објави мојот омилен блогер. Ве молам …

This post is for paid subscribers